Boeking Verkoop Auto  thumbnail

Boeking Verkoop Auto

Published Jan 14, 24
7 min read

Hieronder valt volgens de EU verordening “elke verplaatsing die niet tot doel heeft om een gezelschapsdier te verkopen of de eigendom ervan over te dragen”. Voor commercieel verkeer kunnen andere regels gelden (verkoop je auto). Over dieren die als handelsverkeer reizen kunt u meer informatie inwinnen bij de NVWA - verkoop je auto. Bepaalde Europese landen hebben aanvullende regels, zoals bijvoorbeeld verplichte wormenbehandeling of het verbod van bepaalde rassen

Import van dieren jonger dan 12 weken of tussen 12 en 16 weken is per land geregeld. verkoop je auto. Het reizen met dieren jonger dan drie maanden is in veel landen niet toegestaan omdat zij nog niet kunnen worden ingeënt tegen rabiës. Er zijn echter landen waar dit wel mag, als u een verklaring heeft dat het dier niet in aanraking is geweest met mogelijk met rabiës besmette dieren

Veel landen eisen echter een geldige rabiësvaccinatie die tenminste 3 weken oud moet zijn. Ga na wat de eisen zijn van de landen waar u heen of doorheen wilt reizen als u met een pup wilt reizen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de betreffende ambassade. Reizen naar Nederland met een pup, kitten of frettenpup zonder geldige rabiësvaccinatie (dus jonger dan 15 weken) is vanaf 29-12-2014 niet meer toegestaan.

Dit kan bijvoorbeeld door een inschrijving van een wedstrijd of tentoonstelling te laten zien - verkoop je auto. U moet een verklaring kunnen tonen waarin staat: “de betreffende dieren vertonen op het ogenblik van verzending geen duidelijke ziekteverschijnselen en er gelden op het bedrijf geen veterinairrechtelijke beperkende maatregelen ” In het Engels is dit: “the animals in question do not show any obvious signs of disease at the time of dispatch and the holding is not subject to any animal-health restrictions”

Factuur Maken Auto Verkoop

Daarover kunt u informatie inwinnen bij de NVWA. Het maximum van vijf dieren geldt per eigenaar, niet per vervoersmiddel. Voor Europese landen die niet aangesloten zijn bij de EU kunnen andere eisen gelden. In sommige gevallen zijn de eisen hetzelfde als die van de EU landen, maar niet altijd. Van de landen waarvan wij informatie hebben ontvangen, leest u hieronder de invoereisen.

Als u met uw dier naar een Europees land buiten de EU reist, moet u ook opletten wat de eisen zijn om uw dier weer mee terug naar de EU (terug naar Nederland) te kunnen nemen! Soms zijn de eisen in zo’n land zelf niet zo streng, maar moet u om weer terug te mogen naar een land van de EU zorgen voor een bloedtest. - verkoop je autoHieronder vindt u een lijst met de eisen per land. Voor het niet-commercieel verkeer van deze dieren zijn geen algemeen geldende EU-eisen vastgesteld. In veel gevallen is een door de dierenarts afgegeven gezondheidsverklaring voldoende, maar soms moet u rekening houden met specifieke eisen per diersoort. Sommige landen geven hierover informatie op hun website.

Kunt u daar niets vinden, dan kan voor de juiste informatie het beste contact worden gezocht met de ambassade van het land van bestemming. verkoop je auto. Wij kunnen u hierover niet nader informeren. Van de landen binnen Europa maar buiten de EU die hieronder niet vermeld staan, hebben wij geen informatie kunnen achterhalen

Nieky Holzken Auto Verkoop

Dat geldt ook als u wilt reizen met een ander dier dan hond, kat of fret. Volg daarvoor dit stappenplan. Na een vakantie in een land buiten de EU is het belangrijk dat u weet wat de eisen zijn om uw dier weer mee terug te mogen nemen. U kunt voor honden en katten de eisen om terug te keren naar Nederland opzoeken op de website van de NVWA.Wilt u een dier meenemen naar Nederland vanuit een land binnen de EU? Dan vindt u voor hond, kat of fret de eisen in het landenoverzicht hieronder bij Nederland - verkoop je auto. Wilt u een dier meenemen naar Nederland vanuit een land buiten de EU? Dan moet u opzoeken aan welke eisen het dier moet voldoen

Alle honden die na 1 april 2013 Nederland binnenkomen moeten binnen twee weken na aankomst worden geregistreerd bij een daarvoor aangewezen portaal. verkoop je auto. Vanaf 1 november 2021 moet de eerste registratie door een dierenarts gedaan worden. U moet hiervoor een UBN hebben. Meer informatie en de aangewezen portalen vindt u op www.

Mocht uw dier in het buitenland komen te overlijden, dan mag u het niet zomaar mee terug nemen naar Nederland U heeft daar een invoertoestemming voor nodig van de NVWA. Vaak is meenemen in verband met de reistijd ook niet praktisch haalbaar. Het is wel mogelijk het dier in het buitenland te laten cremeren.

Schade Auto Verkoop SiteDe dierenarts ter plekke kan u vertellen waar u moet zijn. Om de as mee terug naar Nederland te mogen nemen, moet u een invoertoestemming aanvragen bij de NVWA. Zowel het overleden dier als de as vallen wettelijk onder ‘dierlijke bijproducten’ (verkoop je auto). De controles bij invoer in de Europese Unie worden verscherpt voor niet commercieel verkeer

Haalt u een dier naar Nederland of maakt u een rondreis waarbij u ook door niet-EU-landen komt, denk er dan aan dat u de EU alleen mag binnenkomen via speciale punten waar de documenten gecheckt kunnen worden. verkoop je auto. Een lijst van deze plaatsen vindt u op de website van de EU: https://ec

indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels:Verplichte chip. EU dierenpaspoort verplicht. U moet een eigenaarsverklaring invullen waarin staat dat het dier niet bedoeld is voor eigendomsoverdracht, zie hier. (uitleg)Vóórdat u uit Nederland vertrekt, moet met behulp van een bloedtest de Rabiës titer bepaald worden.

Hond, kat, fret. Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. Verplichte chip. Verplicht - verkoop je auto. Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar België. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben

Verkoop Auto Wat Nodig

Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar België. U mag maximaal 5 dieren tegelijkertijd meenemen naar België. Kijk voor meer informatie op: Invoereisen België. verkoop je auto. : Bosnië en Herzegovina is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet! Hond, kat, fret

Verplicht, klinisch onderzoek in het paspoort. Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. : indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels:Verplichte chip. EU dierenpaspoort verplicht. U moet een eigenaarsverklaring invullen waarin staat dat het dier niet bedoeld is voor eigendomsoverdracht, zie hier.

Hond, kat, fret. Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht (verkoop je auto). De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. Verplichte chip. Verplicht. Dieren jonger dan 12 weken hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid. Het dier moet in gezelschap van de moeder, van wie het dier nog afhankelijk is, vervoerd worden

Hond, kat, fret. Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. Verplichte chip. Verplicht. Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar Cyprus. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben.

Verkoop Schade Auto

U moet kunnen aantonen dat het dier wordt ingevoerd vanuit een ander EU land. Voor meer vragen kunt u terecht bij Cyprus Veterinary Services. Hond, kat, fret - verkoop je auto. Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. Dieren jonger dan 12 weken hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid (Rabiës)

Honden die vóór 17 maart 2010 zijn aangeschaft (u moet dit kunnen bewijzen), mogen Denemarken wel in, maar moeten aangelijnd worden aan een korte lijn (maximaal 2m lengte), moeten voorzien zijn van een veilige gesloten muilkorf en mogen niet in Denemarken van eigenaar wisselen. Kijk hier voor meer informatie. Wanneer uw hond langer dan 4 weken in Denemarken verblijft, is registratie in het Deense hondenregister verplicht.

Voor invoer naar Groenland moet van te voren een invoervergunning aangevraagd worden bij de autoriteiten - verkoop je auto. Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Denemarken. Hond, kat, fret. Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. Verplichte chip. Verplicht. Dieren jonger dan 15 weken mogen sinds 29 december 2014 niet meer worden meegenomen naar Duitsland omdat zij nog niet kunnen worden gevaccineerd tegen rabiës

Latest Posts

Auto Huren Antalya Airport

Published Feb 06, 24
7 min read

Auto Huren In Malaga Luchthaven

Published Feb 04, 24
7 min read

Auto Huren Deventer

Published Jan 22, 24
7 min read